Zakon O Spremembah In Dopolnitvah Zakona O Trgu Finančnih Instrumentov

Kratica FOREX (ali okrajšava FX) v dobesednem prevodu pomeni mednarodno menjavo (FOReign EXchange). 5. da se za prijavitelja, ki v skladu z Uredbo 596/2014/EU da na razpolago informacije agenciji, ne šteje, da je kršil katerekoli pogodbene ali zakonske prepovedi razkritja informacij, in da zaradi obvestila o kršitvi ni odškodninsko ali kazensko odgovoren. In to vodi … Read more