Vad Forex är – och vad det inte är

Tradar du mest forex majors eller minors eller exotiska valutor? Det finns vissa handlingar som är olagliga i Forex trading, som sniping och jakt. Men Daniels Trading behåller inte en forskningsavdelning enligt definitionen i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dess huvudmän, mäklare och anställda kan handla med derivat för egen räkning eller för andra. Enligt … Read more